Privacybeleid

Camping Mambo- Almamellék hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar (website) bezoekers en zal daarom uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid informeren wij u hierover.

 

Reikwijdte en toestemming

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van Camping Mambo-Almamellék. Door gebruik te maken van het contactformulier kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u via de contactpagina een vraag stelt en/of het reserveringsformulier verstuurt; dit gaat over de mailserver van de provider van onze website.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden en grondslagen:

 • het opnemen van contact via e-mail of telefoon
 • reageren op vragen en opmerkingen

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij geen gegevens voor andere dan bovengenoemde doeleinden. Wij gebruiken deze gegevens noch voor marketingdoeleinden, noch om analyses te maken op uw browsergegevens, duur van uw bezoek en/of pagina’s die u bezoekt, links die u klikt en gegevens op basis van uw IP-adres.

 

Wat doen wij met de gegevens die u aan ons verstrekt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van onze diensten als Camping Mambo-Almamellek, bijvoorbeeld het plannen van afspraken, overleggen en verstrekken van informatie.

De persoonsgegevens die wij ontvangen van u  kunnnen zijn:

 • Naam
 • e-mailadres
 • berichten
 • telefoonnummer
 • adresgegevens

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het nakomen van betalingen)
 2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen
 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is),
 4. op basis van ondubbelzinnige toestemming

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij maken geen persoonsgegevens bekend aan derden. Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vragen wij daarvoor uw nadrukkelijke toestemming.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan rechtshandhavers of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving tenzij Camping Mambo-Almamellek te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan. Wij verwijderen uw gegevens wanneer eveneens geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt

Uw gegevens zijn niet gekoppeld aan een website-account

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Wij maken tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL Verbinding)

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht Camping Mambo Almamellek te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient, verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij hebben van u. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.               U kunt hiervoor een bericht sturen naar campinga@mambo-amamellek.com .

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een e-mailbericht sturen naar daphnesterkenburg@gmail.com. Wij zullen uw klacht of vraag in behandeling nemen en uiterlijk binnen 2 weken reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookiebeleid:

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt en gegevens invoert. Dat kan uw ip adres zijn of bijvoorbeeld adresgegevens die u invoert bij een formulier. Bij een volgend bezoek ziet u de gegevens in uw scherm en hoeven ze niet meer ingevoerd te worden. Wij gebruiken cookies uitsluitend om het gebruik van de website te vergemakkelijken voor u.

Nederlands Nederlands English English Magyar Magyar